Home

Kytice literární směr

Kytice - rozbor díla k maturitě [14] Rozbor-dila

Rozbor díla: Kytice. Literární druh a žánr: sbírka balad (poezie, lyricko-epická skladba)Literární směr: vydáno r. 1853; český romantismus . Slovní zásoba:. spisovný jazyk (zastaralý); tzv. baladická zkratka = zhuštěný a úsporný jazyk, často neslovesné věty bez spojek; citoslovce → dějový spád + dramatičnost; zvukomalba; naléhavost a mystičnost (pohádkové a. Období vzniku, literární směr, podobná díla/autoři. V roce 1853 Literární směr - romantismus (cit má přednost před rozumem, hlavním tématem bývá láska, která je nešťastná, hlavní hrdina bývá většinou vyvrhel společnosti. Příklad v díle - tajemná místa = skály, peklo, hřbitov) Hlavní tém LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: Lyricko-epický román; Literární směr: 13 balad, které vychází z lidových slovanských tradic, bájí, pohádek a pověstí, které Erben sesbíral, folkloristicky orientovaný romantismus; Slovní zásoba a jazyk: Výrazný rým, zvukomalba, přirovnání, personifikace.Dílo je psáno stručně, věcně Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kytice (rozbor) (4) (Karel Jaromír Erben) - Jediná sbírka básníka a vědce K.J.Erbena, jeden z klenotů literárního romantismu, patří mezi nejvlivnější knihy české literatury. Generacím čtenářů přináší..

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kytice (rozbor) (5) (Karel Jaromír Erben) - Jedna z nejdůležitějších knih českého národního dědictví. Taky konstantní pojem české literatury. Slovem pověst se v ní rozumí příběh, v němž jen výjimečně zazní.. Literární formy: a) Próza - povídky, novely, romány. b) Poezie - lyrika, lyricko-epické . Kytice z pověstí národních. Těžiště: folklórní materiály - české lidové písně. Na písně se díval jako na zpívané texty. Erben neuznával vzpouru proti osudu, uctíval daný řád. Opakují se témata viny a trestu s Kyticí přináší Erben do literatury dva nové principy: komponovanost - rozmyšlené rozvržení básníàzrcadlově protilehlé básně - první a poslední (Kytice, Věštkyně), druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba), třetí a třetí od konce (Svatební košile a Vrba), čtvrtá a čtvrtá od konce (Polednice, Vodník), pátá a pátá odzadu (Zlatý kolovrat. Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): simonasl TÉMA A MOTIV Básně ukazují dávné lidové příběhy, příběhy ze života, názory a dramata lidí. Lidské neštěstí , člověk , který poruší zákony. Za své činy je krutě potrestán. Motivy : vina a trest ( trest je nevyhnutelný a krutý), mezilidské vztahy ( především mateřská láska.

Kytice - rozbor knihy (5) RozborKnihy

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. Literární kritika: Vydání Kytice bylo ve své době dychtivě očekáváno, avšak ohlasy dobové publicistické (Časopis Českého muzea, Lumír, Pražské noviny) kritiky jsou stručné, význam sbírky nebyl z dnešního pohledu plně doceněn. Celkově však byla Kytice kritikou chválena a ceněna Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice Charakteristika: Tento rozbor vystihuje naprosto vše, co je potřeba k dané knize vědět.Velmi pěkně zpracované dílo Kytice Vám pomůže k lepší přípravě ke státní maturitní zkoušce.

z lidové slovesnosti, zobrazuje přírodní motivy. Tento umělecký směr je poměrně subjektivní, klade důraz na osobitost a jedinečnost autora. Mísí se v něm různé literární druhy a žánry, často vznikají například lyrické balady či básnické povídky, tzv. poemy Rozbor díla: Kytice. Autor: Karel Jaromír Erben. Rozbor přidal(a): vasek 1.Umělecký směr. ROMANTISMUS-vznikl na konci 18. Století v Anglii(tzv. jezerní básníci), v českých zemích od 1.pol. 19.století(3. Fáze národního obrození 1830-1848). Jedná se o moderní literární útvar, ve kterém obrazovost a citovost převládá nad. Původ. Svatopluk Cenek vidí předobrazy jednotlivých prvků v různých českých pověstech. Otevírající se hora podle něj připomene pověst o Blaníku, přeměna zlata v kamení zase pohádky o Krakonošovi. Pověst, která s Erbenovým Pokladem koresponduje nejen v dílčích rysech, ale celým příběhem, pochází ze Šumavy z oblasti obcí Želnava a Pernek Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 Miletín - 21. listopadu 1870 Praha) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu.Patřil mezi významné osobnosti českého národního obrození Kniha: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Deník přidal(a): lenkam Podobný materiál: Rozbor díla Karel Jaromír Erben - Kytice (1853) Stručný děj Celé dílo se skládá ze 13 lyricko-epických básní, které jsou velmi smutné a někdy i strašidelné a má vždy tragický závěr. Kytice - úvodní báseň, symbol mateřídoušky na hrobě zemřelé matky - útěcha pro její.

Kytice - Rozbor Edufix

Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) Kytice (Lyrickoepický žánr - poezie - báseň - balada Kytice je básnická sbírka 13 lyrickoepických skladeb - balad. Všechny mají pochmurný děj, rychlý a dramatický spád a většinou špatný konec. Základním motivem je nějaké provinění, po kterém vždy přichází tvrdý trest, někdy lze vinu odčinit nebo zmírnit pokáním 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Literární směr: Česká meziválečná literatura 1. poloviny 20. století. DEMOKRATICKÝ PROUD MEZIVÁLEČNÉ LITERATURY: stoupenci demokratického zřízení první republiky, blízko k T.G.Masarykovi; pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kritériem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti; přispívali do.

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (4) Čtenářský

 1. Karel Jaromír Erben * 7. 11. 1811 † 21. 11. 1870 významný představitel českého romantismu narodil se v Miletíně a zemř..
 2. Literární směr: Charakteristika díla: satirické vyobrazení fungování totalitních politických ideologií. Literární směr: světová literatura 20. století, prvky sci-fi . dobrá myšlenka je zničena, pokud se nesprávní lidé dostanou k moci; kritika komunismu, stalinismu a poměrů v Sovětském svazu; tendence lidí k.
 3. Literární směr: vydáno r. 1853 (od r. 1861 i s baladou Lilie); český romantismus* Zlatý kolovrat, Vrba, Lilie, Dceřina kletba), střídavý - abab (Kytice, Polednice, Štědrý večer, Poklad, Věštkyně) V rozboru je i nějaká tu dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost.
 4. Tento umělecký směr se zrodil na konci 18. století a ovlivnil převážně první polovinu století devatenáctého. Nebyl pouhým směrem, ale přímo životním stylem pro mnoho lidí. Především pro umělce znamenal celoživotní záležitost. Původ slova je odvozen od pojmu román, který označuje moderní literární útvar
 5. 12 básní dočkala roku 1853 a do druhého vydání z roku 1861, s titulem Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena, byla zařazena také třináctá balada Lilie. Později bylo dílo vydáno ještě mnohokrát a v různých podobách. literární směr/sloh: konzervativní romantismus, 19. stol., národní obrození.
 6. KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICEKOMPOZIČNÍ PLÁNNázev díla: KyticeAutor: Karel Jaromír Erben7. 11. 1811 (Miletín) - 21. 11. 1870 (Praha)český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádekpředstavitel literárního romantismu - umělecký směr konce 18. století a začátku 19. století- umělecký protiklad klasicismu.

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (5) Čtenářský

Kytice z pověstí národních (1853), zkráceno: Kytice. sbírka 13 balad, psané ve verších - gnomický verš (-krátkost, hutnost) lyricko-epické balady z lidových pověstí próza, drama, literární kritiky, poezie, novinář. odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu(dobro­družný) původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem(jakýmkoliv jazykem mimo latiny) umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí jeden z hlavních směrů 19. století uplatnění tvůrčí svobody umělce, proti racionalismu stavěl na citu, vášni, fantazii a vůli. • Kytice (úvod)+Věštkyně (závěr) = vlastenecké básně • 11 balad • hlavní hrdinky jsou ženy (kromě Záhořova lože) • osudovst (hrdinky se nemůžou problému vyhnout) • řeší se rodičovské-Poklad, Polednice a milenecké vztahy-Holoubek • nadčasovost (problémy vždy-ve všech obdobích Karel Jaromír Erben (1811 - 1870): Kytice (1853) Struktura zkoušky: I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje

LITERÁRNÍ SMĚRY KONCE 18. STOLETÍ, ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ. KLASICISMUS · Od 2. pol 17. století - 18. století · kolébkou klasicismu je Francie, ze slova CLASSICUS ( = vzorový, vynikající, dokonalý ) · = umělecký směr, který vyšel z ideálu antického věku ( vzor umělecké krásy, uměřené dokonalosti a tvůrčí. Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Jaromír Erben 1811 - 1870 Zlatovláska. lyrika a epika. literární druh obsahující děj, zároveň je zde kladen důraz na pocity a popis přírody = lyrika. balada. lit. žánr - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem - sbírka 13 balad Kniha: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Deník přidal(a): Veronika Podobný materiál: Rozbor díla Veronika Sichová Autorem knihy Kytice je Karel Jaromír Erben. Číslo Vydání knihy je 2. Tuto knihu vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku 1971 jako svou publikaci č. 01- 29- 06. Počet stran je 95. Dílo Kytice se původně jmenovalo Kytice z pověstí.

Literární směr/sloh dané knihy. realismus (vznik ve Francii) navazuje na realistické předchůdce v Anglii 17. a 18. století - Defoe, Fielding. plně se rozvíjí v 50. letech 19. století. slohové období i tendence v umění, která se objevovala už od pravěk pátek 13. listopadu od 9:00 hodin (literatura - K. J. Erben - Kytice) Materiály jsou žákům k dispozici učebně Český jazyk 8. B 2020/2021 (kontrolní otázky k četbě si můžete stáhnout též z přílohy). Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě každý všední den od 14:00 hodin Erbenova Kytice Biedermeier - směr měšťanstva, touha po životním klidu, malými krůčky k úspěchu spíš než revolucí, byli svědky pádu Napoleona Žánry: společenské písně (Kde domov můj?), drobná próza, lidová hra se zpěvy, obrazy - beletrie, nedějové práce, dokumentárně podané výjev Kytice z pověstí národních 1961 · SNKLHU - Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1960 · SNDK - Státní nakladatelství dětské knih

Kytice - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Obsah: Kytice Poklad 11 Svatební košile 38 Polednice 56 Zlatý kolovrat 61 Štědrý den 79 Holoubek 90 Záhořovo lože 96 Vodník 120 Vrba 132 Lilie 140 Dceřina kletba 145 Věštkyně 149 O čem kniha je Na přelomu 19. a 20. století přichází z Francie nový směr, tzv. naturalismus. Jedná se o jakýsi do krajnosti (až k bizardnosti) zavedený realismus, přesnější formu popisu a zachycení situace okolo. Hlavním znakem je snaha o co nejvěrnější vystižení života a nezaujatou reprodukci faktů i v těch nejodpudivějších.

Karel Jaromír Erben - Kytice - Uč se online! - Vše co

 1. LITERÁRNÍ SMĚR STAROVĚKÁ LITERATURA STŘEDOVĚKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKO KLASICISMUS OSVÍCENSTVÍ PREROMANTISMUS NÁRODNÍ OBROZENÍ ROMANTISMUS REALISMUS ČESKÁ LIT. 60-70-80. 19.st. LITERÁRNÍ MODERNA Literatura 1 pol. 20 století Literatura 2.pol .2O století Sumerská Epos o Gilgamešovi Anglie Beowul
 2. Literární směr - realismus. Tento literární směr zobrazuje skutečnost takovou, jaká opravdu je. Poukazuje tedy na smysl pro skutečnost, způsob myšlení a jednání založené na kritickém poznávání skutečnosti. Autor do děje nezasahuje a neztotožňuje se s žádným hrdinou
 3. ární práce a další

Knihy - Kytice erben bazar. Vybírejte z 21 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Střední škola obchodu a služe

Kytice - rozbor knihy (3) RozborKnihy

Umělecký směr: ztracená generace • 9 kapitol • Chronologický děj • ich forma • Spisovný jazyk, až na vulgarismy v přímé řeči • Bohatá slovní zásoba • Časté popisy prostředí ve kterém se děj odehrává • Monology , filosofické úvahy Nicka (vypravěč Play this game to review Arts. Jak se jmenuje styl, k němuž řadíme budovu na obrázku LIBERTINISMUS = volnost názorů a mravů i literární směr ve Francii 18. století PIERRE DE LACLOS - NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI - román v dopisech, kritizuje mravy předrevoluční společnosti, morální zvrácenost ( KYTICE, JAHODY ) RUKOPIS ZELENOHORSKÝ - zlomek básně o sněmu kmetů a vladyků a skladbu LIBUŠIN SOUD o.

Literární období,směr nebo uskupení : Žánr : poezie Téma : láska ke své mamince, autorovo dětství Postavy : je to zejména on sám a jeho maminka Jazykové prostředky : zpěvná intimní lyrika, různé druhy rýmů v různých básních Obsah : U okna : Maminka sedí u okna a pláče.Autor se jí ptá a ona odpovídá vyhýbavě 1. Literární forma: poezie 2. Literární žánr: satira - využívá humoru a komiky ke kritice (Borovský, Karel Havlíček - Král Lávra, Čtenářský deník Titul: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Zařazení do doby: Česká literatura v letech 1815-1918 Literární forma: Poezie Literární druh:Epika Literární žánr:Lyrickoepický Námět:Námětem je mnoho motivů, nejhlavnějšími jsou víra v nadpřirozenost, vina a trest, vztah matky a dítěte a boj člověka s přírodou. Já bych zde rád přiblížil baladu Vodník.Vodník: Zde je. Literární a obecně historický kontext. Počátkem 18. století vzniká díky rozvoji věd a společenským a politickým změnám nový myšlenkový směr - osvícenství, který je zaměřený zejména na racionalitu a víru v pokrok. Rozvíjel se zejména ve státech západní Evropy

Victor Hugo byl třetím synem Josepha Léopolda Sigisberta Huga a Sophie Trébuchetové.Narodil se v roce 1802 v Besançonu a žil ve Francii po většinu svého života. Jeho bratři byli Abel Joseph Hugo (nar. 1798) a Eugéne Hugo (nar. 1800).. Doba dětství Viktora Huga byla poznamenána politickými zvraty. Napoleon byl prohlášen císařem, když byly Victoru Hugovi dva roky a. - francouzský dramatik, prozaik, literární kritik a hudební historik - narodil se v burgundském městečku Clamecy jako syn notáře - v roce 1880 se rodina na nátlak matky přestěhovala do Paříže, aby zde jejich syn mohl získat nejlepší vzdělání - v Paříži vystudoval v letech 1886-1889 elitní školu Ecole Normale Supérieure Literární žánr: Balada (13 balad) - vydání díla 1853, rozšíření vydání 1861 . Rozbor románu Boženy Němcové Divá Bára k maturitě obsahuje základní údaje o knize, charakteristiku postav a především popis děje zpracovaný formou stručných poznámek. Kytice, Její pastorkyňa, Divá Bára a Babička). Dalimilova kronika ­ kromě úvodní básně (Kytice) se jedná o balady. Charakterizuj literární žánr balada. 13 4 30­21:15 Z jakých básní jsou následující ukázky? Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. Již jedenáctá odbila

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

 1. Kytice z pověstí národních (A Bouquet of Folk Legends), also known by the short title Kytice (Czech for bouquet), is a collection of ballads by the Czech author Karel Jaromír Erben.The collection was first published in 1853 and was originally made up of 12 poems. Lilie was added to the second edition in 1861.. Kytice []; Poklad [] (Treasure); Svatební košile [] (The Wedding Shirts
 2. K 200 letům od narození K.J. Erben
 3. antní slohový postup vyprávěcí • typ vypravěče er-forma • vysvětlení názvu díla Děj knihy se odehrává na zvířecí farmě. • posouzení aktuálnosti díl
 4. Otázka: Kytice - Karel Jaromír Erben Předmět: ČJL - rozbor knihy Zaslal(a): Martas Literární druh - POEZIE Hlavní znaky literárního druhu VERŠ - JEDEN ŘÁDEK BÁSNĚ SLOKA - LOGICKÉ SESKUPENÍ VERŠŮ REFRÉN - OPAKOVANÁ ČAS PÍSNĚ NEBO BÁSNĚ, RÝM - ZVUKOVÁ SHODA NA KONCI VERŠŮ Upřesnit literární útvar - LYRICKO-EPICKÁ BÁSEŇ, TRAGICKÁ, LIDOVÉ BALADY Postavy.
 5. Děkujeme za zájem o naše studijní materiály, které pomáhalo tvořit více než 5 500 studentů. Stahování je dostupné v rámci našeho VIP klubu na webu VIP.Studijni-svet.cz. Staňte se také členem

B) Určující umělecký směr C) Literární činnost a její charakteristika a) poezie b) próza D) Hlavní literární žánry E) Hlavní literární témata. 2. Máj (s. 103 - 107) A) Obsahová stránka B D) Kytice jako literární polemika Poznamenání Kytice. Pověst o prvopočátku mateřídoušky, tak jak tuto jest uvedena, vypravuje se v bývalém kraji Klatovském v Čechách: i pošla bezpochyby z pouhého výkladu slova samého: mateří douška, t. matčina duše, jakož pak ta bylina i také v polském macierzaduszka neb macierzanka a v jihoslovanském vůbec materina dušica slove Literární směr: je tvořen literárním texty s podobnou poetikou. Typické pro novější dobu, kdy byly lepší podmínky pro sdružování autorů (almanachy, časopisy) a kdy se zároveň literatura vnitřně více diferencuje

LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: lyricko-epická baladická skladba; Literární směr: hororová balada; Slovní zásoba: spisovné a nespisovné výrazy, použití vykřičníků; Text: personifikace, metafory, vypravěčova ich-forma; Kompozice: Povídky na sebe nenavazují.Většina povídek je vyprávěna chronologicky, někdy i retrospektivně Pracovní list - literární pojmy (spisovatelé a jejich díla, další doplňovací úkoly) 9. ročník Tento pracovní list slouží k tomu, abyste si zopakovali a oživili pojmy z literatury. Pokud si nebudete něčím jisti, vezměte si na pomoc čítanku, sešit na literární výchovu nebo internet. 1

Erben: Kytice - Maturita 201

Literární směr: - realismus - pravdivý obraz tehdejší doby. Téma: - Lidé z nižších společenských vrstev (prostitutka) mohou morálně převýšit lidi z vyšších společenských vrstev; pokrytectví; vlastenectví (objevuje se rozpor - kdo je mravnější a větší vlastenec); morálka a předsudky Jméno: Michaela Mudrychováměsíc: Záznam z četby k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Dílo: Divá Bára Autor, popř. překladatel: Božena Němcová Literární druh: Epika Literární žánr: Povídka Zasazení díla do kontextu doby Doba vzniku (období, literární směr): Český realismus v první polovině 19 Literární skupiny a v letech 1922-1923 byl členem Devětsil. Od roku 1921 působil v KSČ. Jeho životní zkušenosti měly na jeho díla nemalý vliv. Byl to významný představitel proletářské poezie, což je literární směr zobrazujíc Jaká literární díla si vybrat k maturitě? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaká literární díla si vybrat k maturitě?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

- báseň měla vyvolat ztracené vzpomínky z dětství. Uvědomit si jak je pro nás domov důležitý, a že dětství je jedno z nejkrásnějších období v našem životě a to jen díky mamince a tatínkovi Literární směr: je tvořen literárním texty s podobnou poetikou. Lepší podmínky pro sdružování autorů (almanachy, časopisy) a vnitřní diferenciace literatury - paralelní směry. Od 19. století (romantismus) Směr rozvíjející se koncem 18. a začátkem 19. stol. Kytice - úvodní báseň. Oslava lidové slovesnosti, do které se promítá osud českého národa. nevěří v onen svět.Báseň je velmi kriticky odsouzena a je označována za literární poklesek. Náhled na Máchovu tvorbu se mění až dlouho po jeho smrti,. • Následuje sepsání základní charakteristiky, a sice: literární druh, literární žánr, literární směr (pečlivě si zjistěte a naučte se rozdíly mezi nimi). • Má dílo autobiografické rysy? • A samozřejmě jestli se v díle odráží doba, ve které autor žil. Tak, obecné info hotovo :) 3. Jazyk knih Literární druh : epika Literární žánr: Alegorická satirická skladba, poezie Literární směr: počátek 50. Let 19. Století , realismus; Kompoziční výstavba. chronologický Úryvek se skládá ze dvou slok po 7 verších První a třetí verš se nerýmuje , rýmové schéma - ABCBDDB Er-forma (vševědoucí vypravěč

Literární druhy a žánry - Studuju

Student prokáže znalost přečtených děl, schopnost porozumět textu a jeho literárním aspektům a zasadit jej do kontextu (období vzniku, literární směr, význam pro dějiny hispánských literatur, apod.). Celkový seznam četby. Španělská literatura. Poema del Cid (Píseň o Cidovi) Ruiz, Juan. Libro de buen amor (Kniha pravé. Kniha: Malý princ Autor: Antoine de Saint-Exupéry Přidal(a): Babu Zasláno na Studijni-svet.cz - Více rozborů na Rozbor-dila.cz Literární směr: meziválečná literatura Rok a století napsání knihy: 1943, 20.století Národnost autora: Francouz Literární žánr: filozofická pohádka Literární útvar (forma): epika, próza Příběh se odehrává : Kde Hanse Makarta, podle nichž se vázaly kytice ze suchých trav a květů (makartovské kytice), nebo grafické listy Alfonse Muchy, podle nichž si secesní Pařížanky dávaly šít šaty, zhotovovat šperky a dělat účesy. Tento druhý směr podmínění - znak : neznak - odsouváme od této chvíle zcela z dohledu Kytice z pověstí národních- (13 básní, převážně balad) Karel Sabina Básník, prozaik, novinář, libretista, literární historik Libreta - Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta-(opery Bedřicha Smetany) Josef Václav Frič Básník, povídkář, dramatik a překladate Karel Čapek, příslušník literární generace, která dozrála v letech první světové války, se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Bratr Josef vynikl jako malíř a spisovatel, sestra Helena kromě několika próz je autorkou vzpomínkové knihy Moji milí.

K.J.Erben - Kytice - rozbor díla k maturitě - Seminarky.c

Poetismus Jediný český umělecký směr. Znaky poetismu: 2 Důraz na fantazii, potlačování logiky, využívání metody volných asociací 3 Optimistický radostný pohled na svět, přeceňování umělecké.. Poetismus ist eine in den 1920er-Jahren in der Tschechoslowakei entstandene Kunstrichtung, die auf dieses Land beschränkt blieb - literární směr, životní postoj - znaky - důraz na city a fantazii - autor nepíše o skutečnosti, ale o své představě, jak by to mělo být - hrdina - čl., kt. je vyvržen ze společnosti, nebo se jí vzdává ( kat, cikán, vězeň ) - splývá s autorem, ich forma - tématem je nešťastná lásk Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální

Kytice poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenáris-ta, kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění Kytice z pověstí národních, zkráceně Kytice, je soubor 13 balad, jež byly tvořeny po dobu téměř dvaceti let (první báseň, Kytice, vyšla časopisecky již v roce 1838). Romantismus je umělecký směr, který je ryze subjektivistický, individualistický a který reaguje na nové vztahy ve společnosti. Hlavní literární. Kytice z pověstí národních - obsahuje 13 básní, převážně balad Karel Sabina - básník, prozaik, novinář, libretista, literární historik a politik: Braniboři v Čechách , Prodaná nevěsta - libreta (texty; předlohy) k operám Smetany

Kytice - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

V jazykové oblasti bylo impulsem pro jeho významný literární čin vládní nařízení z roku 1816, které umožňovalo vyučovat češtině na gymnáziích. Tehdy se dal Jungmann do psaní Slovesnosti (vyšla 1820), která měla být teorií literatury a slohovou čítankou Kniha získala literární cenu Cena Bohumila Polana - 2007 - Cena za významná díla spjatá se západočeským regionem tématicky nebo osobou autora.Více informací o prestižních literárních oceněních lze nalézt na stránce » literární ceny Název Kytice a jiné literární horory napověděl, že v hlavní roli literární části bude K.J. Erben. Literární spolek DIV představil jeho balady i pohádky, připomněl milníky jeho života i tvorby a pro odlehčení jsme si zarecitovali i několik parodií na jeho dílo, kterých je mezi lidem českým opravdu mnoho Literatura - 2. ročník - Čeština Evroý romantismus Evropa, 1. třetina 19. století -­‐ Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce - lítost, smutek -­‐ Heslo revoluce - rovnost, svornost, bratrství -­‐ Po revoluci naopak došlo k utužení absolutismu Znaky: -­‐ důraz na city, převaha citů nad rozumem -­‐ vyjímeční hrdinové.

Paris Dekorace 138 GoDan 459 Aga4Kids 7 Amscan 419 Butlers 94 Alltoys 1 Anagram 20 Balonky.cz 440 Balvi 2 Edelweiss 1 Fred 7 Fun 9 Gemar 40 Globos 7 Grabo 308 Invotis 2 Kraftika 258 Procos 2 Qualatex 16 Qualy 2 Směr 1 Teddies 1 Trend Haus Didaktický test 2018 Informace o videu. Video s rozborem vybraných příkladů didaktického testu z ČJ 2018. 1. čás Literární tvorba ideálů životní vyrovnanosti (klasicismus a osvícenství) a období preromantismu ve světové literatuře. Klasicismus (z lati. vynikající, vzorný) Ve výtvarném umělecký směr, který vznikl v 2. pol. 17. stol. ve Francii. K jeho rozvoji došlo ve 2. pol. 18. stol. a v 1. třetině 19. stole

 • Rámečky kolem vypínačů.
 • Zahradní vozík 125 l.
 • Bulka s hnisem u psa.
 • Jox.
 • Dvourotorový shrnovač.
 • 7 měsíc těhotenství tydny.
 • Shadow of the tomb raider protection.
 • Knihovna jiřího mahena v brně brno.
 • Plastika pochvy cena.
 • Botel admirál.
 • Termodynamika chemie.
 • Musculus quadriceps femoris.
 • Mini psí plemena.
 • Nissan patrol cena.
 • Exit úniková hra desková hra.
 • Korintka.
 • Gravelove kolo.
 • Lipton ledovy caj akce.
 • Obraz z telefonu na pc.
 • Extrakt z ginkgo biloba.
 • Španělština zájmena 3. a 4. pád cvičení.
 • Ovce bazar.
 • Zelená jako smaragd herci.
 • Hepatitida c diagnostika.
 • Okna na zapad.
 • Intoxikace vodou.
 • Original gangster kush.
 • Je sociopatie dědičná.
 • Spatne srostly prst.
 • Sledování letadel online podle čísla letu.
 • Vyroba ramu na obraz.
 • Amarylis wiki.
 • Anaplastický karcinom štítné žlázy léčba.
 • Koupím staré mapy.
 • Ibuprofen dr max sirup.
 • Jak vysat bazen.
 • Slova příbuzná pracovní list.
 • Prodej panenek.
 • Pink munchen 2019.
 • Schéma tepelné elektrárny.
 • Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2018.