Home

Povrch krychle příklady

Priklady.com - Sbírka úloh: Objem a povrch těle

Výpočet objemu a povrchu krychle - příklady

Síť krychle Síť krychle se skládá ze šesti shodných čtverců. Síť kvádru Síť kvádru se skládá ze tří dvojic shodných obdélníků. Příklady sítí kvádru a krychle Povrch tělesa součet obsahů všech jeho stěn obsah sítě tělesa Povrch krychle a a a a.a a.a a.a a.a a.a a.a S = 6 . a Postup konstrukce krychle, síť krychle, povrch a obsah krychle s příklady a řešením. Autor: Kamila Mužíková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá objem a povrch těles další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.. Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. • Krychle s délkou hrany 1 decimetr má objem 1 decimetr krychlový - značíme dm3. • Objem tělesa sestaveného z krychlí vypočítáme tak, že sečteme objemy všech krychlí, ze kterýc

Priklady.com - Sbírka úloh: Objem a povrch těles Urči objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40 cm 2.. Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm.. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Koule - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

 1. Povrch hranatých těles je prostě součet obsahů jednotlivých stran. Hranol má dvě stejné podstavy a plášť, povrch je tedy S=2\cdot S_p+S_{pl}. Jehlan má jednu podstavu a plášť, povrch je tedy S=S_p+S_{pl}.. Stěny kvádru jsou obdélníky, přičemž vždy dvě jsou stejně velké. Povrch tedy vypočítáme jako S = 2(ab+ac+bc).. Krychle má šest stěn a všechny jsou.
 2. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu válce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis
 3. 10. Porovnej povrch kvádru o rozměrech 5,5cm, 6cm a 7cm. A povrch krychle o délce hrany 6 cm. 11. Kolik barvy bude potřeba k natření kvádru o rozměrech 12cm, 9 cm a 6 cm, je-li na 100 cm2 potřeba 12 gramů barvy. 12. Porovnej objem kvádru s rozměry 6,5cm, 7 cm a 8cm a objem krychle s délkou hrany 7 cm. Složitější 1

Zvětšení strany krychle. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Zvětšíme-li délku hrany krychle \(a\) o \(5cm\), tak se její objem zvětší o \(335cm^3\).Určete délky hran původní i nové krychle a určete povrch těchto krychlí Válec - objem, povrch, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Povrch válce je 243,4 cm2 a objem je 290,4 cm3. 2. Výška válce je 7,8 cm a objem je 941,5 cm3. 3. Poloměr válce je 5,6 cm a povrch je 450,2 cm2. 4. Výška válce je 1,5 cm a povrch je 317,5 cm2. 5. Výška skleničky je 14,2 cm a její povrch je 295,8 cm2. 6 Následující těleso vzniklo tím, že jsme dali válec do krychle, přičemž objem válce je stejný jako objem krychle. Strana krychle měří 10 cm. Válec se dotýká všech stran (průměr jeho podstavy je tedy roven straně krychle. Vypočtěte povrch tohoto tělesa. 585,84 cm 2; 664,38 cm 2; 685,84 cm 2; 785,84 cm 2; Žádná z. Povrch kvádru, krychle - procvičování. učebnice str. 119 / 5a ( pozor na jednotky), 119/ 6, 7, 9 a pro ty co se nudí 119/ 10 - příklady piš do sešitu ( náčrtek kvádru nebo krychle, vypiš si údaje, které z textu znáš, zapiš správný vzoreček, dosaď do vzorečku, výpočet a odpověď) učivo 25.5. - 27.5

Vypočítejte povrch a objem krychle s délkou hrany 3,5 cm. a = 3,5 cm S = ? cm2 V = ? cm3 S = 6.a.a S = 6.3,5.3,5 S = 73,5 cm2 Řešení: Povrch krychle je 73,5 cm2 a její objem je 42,875 cm3. a a a V = a.a.a V = 3,5.3,5.3,5 V = 42,875 cm3 Krychle - příklady 2. Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle. Povrch, objem krychle a kvádru - slovní úlohy k procvičení 1) Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude dvakrát větší? 2) Dárková krabice. Kolik metrů čtverečních balicího papíru je potřeba k polepení krabice tvar

Stereometrie Stránka 925 6. Stereometrie 6.1 Polohové úlohy 6.1.1 Řezy těles 1. Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM podle následujícího zadání: a) c. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Řešení: Příklady k odeslání: PROCVIČOVÁNÍ Kolik stěn má kvádr? Kolik stěn má krychle? Povrch krychle se vypočítá podle vzorce: Povrch kvádru se vypočítá podle vzorce: 3 6 4 4 6 8 S = 6 · a · a S = 6 · a S = a · a S = 6 · a · a S = 2 · a · c + 2 · b · c + 2 · a · b f POUŽITÉ ZDROJE TRÁVNÍČKOVÁ, Milena Příklad 12 :Stěna krychle má povrch 3 cm2. Vypočtěte povrch této krychle. Příklad 13 : Stěna krychle má povrch 16 cm2. Vypočtěte objem této krychle. 9.5. Slovní úlohy Příklad 14 Krychle má velikost hrany 5,2 cm. Kvádr má rozměry 2,8 cm, 6,7 cm a 10,1 cm. Vypočítej o kolik mm2 je větší povrch kvádru 9.4. Krychle. Krychle je čtyřboký hranol, který má všechny hrany stejně dlouhé. Krychle je zvláštní případ pravidelného kvádru, který má výšku stejně velikou jakopodstavnou hranu. V = a . a . a S = 6 . a . a. Příklad 8 : Vypočtěte objem o povrch krychle, která má velikost hrany : a = 4 cm b) a = 3,1 cm c) a = 0,43 dm.

krychle, povrch krychle, objem krychle, úhlopříčky. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Krychle - vzorce Kvádr Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem krychle. Povrch krychle. Tělesová úhlopříčka krychle. Stěnová úhlopříčka krychle VZORCE - POVRCH A OBJEM KOLMÉHO HRANOLU 1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelní Krychle a kvádr (10h) Zobrazení a popis krychle a kvádru (2h) Síť a povrch krychle a kvádru (3h) Objem krychle a kvádru (2h) Jednotky objemu (2h) Opakování (1h) Opakujeme na písemku; Červen. Závěrečné opakován Povrch kužele: S = πr2 + πrs = πr.(r + s ) r poloměr podstavy s strana kužele v výška kužele Objem kužele: V = 3 1 πr2v Síť kužele. 9. ročník - 6. Jehlan, kužel, koule 6 Příklad : Je dán kužel o průměru podstavy d = 20 cm a výšce v = 12 cm. Vypočtěte : a) obsah pláště b) obsah podstavy c) povrch.

Příklad: Povrch krychle - slovní úloha z matematiky (28071

Vypočítejte povrch a objem krychle s délkou hrany 3,5 cm. a = 3,5 cm S = ? cm2 V = ? cm3 S = 6.a2 S = 73,5 cm2 Řešení: Povrch krychle je 73,5 cm2 a její objem je 42,875 cm3. a a a V = a3 V = 42,875 cm3 Krychle - příklady 2. Krychle má délku hrany 1,2 m stěnová úhlopříčka krychle (úhlopříčka čtvercové stěny) r : poloměr opsané kulové plochy (kolem krychle) ρ (řecké ró) poloměr vepsané kulové plochy (uvnitř krychle) S : povrch krychle (6 čtverců, takže 6a 2) V : objem krychle (součin výšky, šířky a hloubky, takže a 3

Krychle - slovní úlohy z matematik

Krychle Krychle je čtyřboký hranol, který má všechny hrany stejně dlouhé. Krychle je zvláštní případ pravidelného kvádru, který má výšku stejně velikou jako podstavnou hranu. V = a . a . a S = 6 . a . a Příklad 8 : Vypočtěte objem o povrch krychle, která má velikost hrany : a) a = 4 cm b) a = 3,1 cm c) a = 0,43 d Povrch a objem krychle a kvádru - test Mgr. Milena Dusová říjen 2011 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 A B 1. Převeď na jednotky v závorce 1. Převeď na jednotky v závorce 130 cm3 ( dl ) = 3 0,8 dm ( dl ) = 0,6 ml ( mm3 3 ) = 550 l ( m ) V tomto videu spočítáme příklady z pracovního sešitu na straně 209 a 210. Výpočet povrchu krychle a kvádru, Geometrie pro 4.ročník, Povrch kvádru, Geometrie pro 4.ročník,.

Povrch krychle - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Krychle a kvádr. Objem_a_povrch_kvadru_a_k.ppt (415232) Kvádr krychle, objem povrch.ppt (848384) krychle kvádr příklady.pdf (240616) Naučili jsme se postup při řešení jednoduchých slovních úloh a podle něj jsme úlohy řešili. Zopakovali jsme dělení, číselný výraz a jednoduché rovnice. Krychle - objem, povrch a úhlopříčka -% Rovinné útvary a tělesa . Návaznosti. Válec - objem a povrch -% Rovinné útvary a tělesa . Kolmý hranol - objem a obsah -% Rovinné útvary a tělesa . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Vzorce pro kvádr. splněno -

Testi.cz > Přírodní vědy > Matematika > Objem a povrch krychle - 6. ročník ZŠ test Objem a povrch krychle - 6. ročník ZŠ ( Matematika ) Autor: jahn.soz (5 vlož SEZNAM POUŽÍVANÝCH SYMBOLŮ A, B body A, B a, b přímky a, b ↔ AB přímka A, B AB polopřímka AB AB úsečka AB ρ,σ roviny ρ,σ ↔ ABC rovina ABC ↔ Ap rovina Ap (rovina určená bodem A a přímkou p) ↔ pq rovina pq (rovina určená přímkami pq) S AB střed úsečky AB ∡ AV B konvexní úhel AV B a ∥ b přímka a je rovnoběžná s přímkou b a b přímka a není. Opakování - Objem a povrch kvádru, krychle, převody jednotek Úkol - str. 200/ A4, 5 - str. 201 /A 10, 11 - str. 203 / A 1 Vyřešené příklady (i s výpočty) pošlete opět na adresu skalahradek@seznam.c Nejdříve hodně stručně k teorii, kdyby náhodou někdo nevěděl. Obvod tělesa je součet délek všech jeho stran, vyjadřuje se v metrech a odvozených jednotkách. Obvod se obvykle značí písmenkem O.Obsah tělesa je velikost plochy, které těleso tvoří, počítá se v metrech čtverečních, matematicky se čtvereční metr vyjadřuje pomocí dvojky v horním indexu: m 2 Povrch kvádru příklady Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady . 7. Povrch kvádru je S = 376 cm2. Pro jeho hrany platí a:b:c = 3:4:5. Vypočítejte objem kvádru. 9. Vypočítejte objem kvádru, pokud jeho podstava má S1 = 272 cm2 a bočné stěny S2 = 240 cm2, S3.. Povrch kvádru - nákres, příklad s výpočtem, testy.

Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady

Tento zkrácený týden se koukneme na povrch těles. Povrch Krychle a kvádru už znáte z 1. stupně. Tyto věci si zopakujeme a navážeme těžšími příklady, které patří už do 6. třídy :-) Otevřeme sešit, napíšeme datum a nadpis POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU. Opište si opakování základů, které by jste měli už znát z 1. Postup konstrukce krychle, síť krychle, povrch a obsah krychle s příklady a řešením. Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Krychle.ppt. MUŽÍKOVÁ, Kamila. Krychle. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 30. 03. 2009, [cit. 2012-10-03] Zvětšíme-li povrch krychle o 270 cm čtverečních,pak se její objem zvětší o 513 tak,jak jsem ho napsala.Duplikace krychle se v době ,kdy jsem ještě učila neprobírala,ale různé složitější příklady na objem a povrch těles ano.Jak je to teď přesně nevím.Ráda a často navštěvuji tento web .Zdravím vás všechny a. Povrch krychle •Síť krychle ­ je tvořena šesti shodnými čtverci 26 a a a Povrch krychle vypočteme podle vzorce S = 6 . a . a Povrch krychle 29 Příklady k procvičení Vypočítej povrch krychle o straně délky 4,5 cm. Řešení 31 a = 4,5cm S = ? cm2 S = 6 . a . a S = 6 . 4,5 . 4,5 S = 121,5 cm Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Matematika - 5.ročník. Matematika 5.ročník Metoda prof. Hejného Opakování z předchozích ročník

Krychle - Digitální učební materiály RV

Příklady k procvičování - Povrch a objem válce Zadání: 1)Ve válcová nádržce s průměrem 6 m je 80 hl vody. Do jaké výšky sahá voda? 2)Kolik kilogramů barvy spotřebujeme na natření železného válce o poloměru podstavy 30 cm a délce 2 m, jestliže na 1m2 spotřebujeme 0,5 kg barvy? Kolik zaplatíme za barvu, stojí-li 1 k Použijeme vzorec na výpočet objemu a povrchu hranola. Jsou uvedeny vzorce pro objem a povrch s jednoduchými příklady. Některé hranolky ale mají tvar . Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava n

PPT - Objem a povrch kvádru a krychle PowerPoint

Video: Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole

Koule - vyřešené příklady

Příklad: Povrch a objem krychle - příklad-úloha zPPT - Krychle PowerPoint Presentation, free download - ID

Posílám materiál - povrch krychle, kvádru - učivo 5. ročníku (jen na připomenutí) - jednotky (obsah, povrch, plocha) - převody jednotek U těles je vždy vyřešeno několik příkladů, u jednotek příklady na převody. Prohlédněte si je, pomohou vám při. povrch krychle jsme zvládli, mnozí z vás krychli dokázali vyrobit. K procvičení učiva si, prosím, vypočítejte do sešitu příklady z učebnice: Str. 161/ 1; 4 stereometrie, povrch hranolu, povrch kvádru, povrch krychle, povrch kužele, povrch jehlanu, povrch koul

Příklady - sítě Př. Ve čtvercové síti (a = 1 cm) je nakreslena síť hranolu. Vypočítejte jeho objem a povrch. 3 30­14:02 Příklady - sítě Př. Ve čtvercové síti ( a = 1 cm) je nakreslena síť hranolu. Vypočítejte jeho objem a povrch Povrch krychle. Povrch kužele » Povrch kvádru. Lichoběžník - plocha - obsah . Obsah obdelníku. Geometrická tělasa. Obsah trojúhelníku. Povrch válce - pláště.

Objem, povrch - Procvičování online - Umíme matik

Povrch krychle je roven součtu obsahů všech jeho stěn, a protože má krychle 6 stěn, platí pro její povrch: . Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Příklady k procvičení: 1) Vypočtěte obsah stěny a povrch krychle, která má délku hrany 2 mm. [4 mm2; 24 mm2] 2) Vypočtěte obsah stěny a povrch krychle, která má délku. Hranol - řešené příklady Objem hranolu Zobrazit 14. 6. 2017 8:14: Martina Balová: ċ. Přehled vzorců pro povrch a objem hranolu Zobrazit. Příklady - sítě Př.: Ve čtvercové síti (a = 1 cm) je zakreslena síť kvádru. Vypočítejte jeho objem a povrch. Příklady - sítě Př. Jaký objem má hranol se čtvercovou podstavou, jehož síť je na obrázku Dopočítej online snadno a rychle strany podstav, povrch, objem, povrch pláště, výšku a výšky na stranu, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej pět veličin a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Úkol: Příklady vyřeš. ( v řešení př. 5 a 7 bude náčrt, výpočet a odpověď). Nezapomeň podepsat pracov. list. Povrch krychle a kvádru 1

Povrch celého kvádru je tedy S = 2 . c . a + 2 . b .c + 2 . a . b Příklad 5 Délka hrany krychle je 5 cm. Vypočítejte povrch krychle. Příklad 6 Vypočítejte povrch kvádru, a = 6 cm, b = 4 cm, c = 3 cm. Všechny rozměry kvádru vyjádři ve stejných jednotkách. Příklad 7 Vypočítej povrch kvádru s rozměry: a) 25 cm, 3 dm, 4 dm Příklady sítí kvádru a krychle. Povrch krychle. Povrch . krychle . je součet obsahů všech jejích stěn. S = 6 ∙ a ∙ a. a. a. a. a. a. a. a ∙ a. a ∙ a. a ∙ a. a ∙ a. a ∙ a. a ∙ a. Povrch krychle. S = 6 ∙ a ∙ a. S = 6 ∙ 3 ∙ 3 . S = 6 ∙ 9. S = 54 cm2. Vypočítejte povrch krychle s hranou délky: a = 7 cm. a = 10. Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př. Červenková Kateřina 474 př. Červinková Eva 11 př. Dudková Barbora 3 př. Urči povrch a objem krychle, která je vepsána kouli o poloměru

Objem a povrch válce — online výpočet, vzore

Krychle - ptíklady 1. Vypoöítejte povrch a objem krychle s délkou hrany 3,5 cm. kešení: a.a.a 42 875 crn3 3,5 cm ? cm2 ? cm3 6.a.a 73 5 cm2 Povrch krychleje 73,5 cm2 a její objem je 42,875 crn3 Krychle - povrch ptiklad: Vypotítej povrch krychle, která má délku hrany a) a = 4 cm kešení: a 4 cm S 6.a.a S = 6.4.4 s -6.16 S = 9 POVRCH KRYCHLE - studijní materiál 14 Udělej si do sešitu stručný zápis, vypočítej příklady na konci studijního materiálu. Výsledky pro kontrolu zveřejním v příštím materiálu, nemusíš mi je posílat 13.1 Síť a povrch krychle a kvádru. Co už umíme: Author: Maruška Created Date: 10/26/2010 11:16:05 Title: Síť a povrch krychle a kvádru Last modified by Krychle je kolmý čtyřboký hranol, jehož všechny hrany jsou shodné. Její povrch se skládá ze šesti shodných čtverců. Má čtyři shodné tělesové úhlopříčky, které se protínají ve společném bodě a tímto bodem jsou půleny. Tento bod se nazývá střed krychle. Krychle má osm vrcholů a dvanáct hran Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Krychle - objem, povrch a úhlopříčka - Isibal

Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Krychle - příklady 2. Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude dvakrát větší? Krychle - praktické příklady 5. Kolik krychlových krabiček s hranou 30 cm uložíte do krabice tvaru krychle s délkou hrany 2,1 Krychle - příklady. 2. Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude dvakrát větší? 3. Vypočítej povrch krychle, která je sestavena z 27 malých krychlí s délkou hran 2 cm. 4. Součet délek hran krychle je 66 dm. Vypočítejte její povrch a objem Zvětší-li se poloměr koule o 50 %, o kolik % se zvětší její povrch o? [125 %] 9. Středy hran krychle o hraně délky 1 dm tvoří vrcholy čtrnáctistěnu. Objem tohoto čtrnáctistěnu je? [pět šestin dm3] 10. Tři míčky jsou uloženy v plechovce tvaru válce (na sobě), navzájem se dotýkají a dotýkají se i stěn plechovky PŘÍKLADY - OBJEM POVRCH TĚLES - studenti. Vypočítejte povrch krychle s hranou délky 2,5 cm. Vypočítejte povrch kvádru s délkami hran 2 dm; 3 dm a 6 dm. Podstava kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s délkami odvěsen 5 cm a 12 cm a přeponou 13 cm. Výška hran

Procvičování Maturitních Příkladů Stereometrie Objemy

Matematika - Povrchy, objemy www.matematika.name Stránka 1 z 10 Povrchy, objemy Povrch nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2).Objem nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3).Velmi často se objem udává v litrech Naše kalkulačka to vypočte ihned Povrch krychle komplexně a jednoduše na dostudujte.cz. obsah kruhu, obvod kruhu logaritmy, lineární funkce římské číslice, prvočísla obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelník Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro.

Matematika 6.a :: Matematika - Fyzik

Zopakujte si vzorečky na povrch a objem krychle a kvádru (najdete je v tabulkách nebo ve starších sešitech) a vypočítejte do školních sešitů tyto příklady : (ty, které neumíte, budete mít v sešitě alespoň zápis ze zadání) Krychle-a-kvadr Stáhnout. 25.11 Příklady: Krychle o hraně 4 m má objem V = 4^3 = 64 m³. Kvádr s hranami 3, 6 a 10 cm má objem V = 3\cdot 6 \cdot 10 = 180 cm³. Pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou hrany 6 cm a výškou 4 cm má objem V=\frac{1}{3} 6^2 \cdot 4 = 48 cm³. Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohl Obsah: Tělesa kolem nás Kvádr a krychle - opakování (5) základní pojmy objem povrch síť Kolmé hranoly (11) základní pojmy sítě Povrch hranolu (20) odvození vzorce zápis trojboký s podstavou lichoběžník příklady na procvičení Objem hranolu (27) odvození vzorce zápis trojboký s podstavou lichoběžník příklady na. Povrch (bez jedné stěny) 16. 4. Dobrý den, teď budeme zase chvíli počítat. Povrch krychle a kvádru. stáhněte si přílohu; 1. část (opakování) - výpočítejte povrch, oba příklady budou mít tyto části: zadání, popsaný náčrtek, vzoreček, výpočet, jednotky, odpově Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám

PPT - Krychle PowerPoint Presentation - ID:4181089

Krychle - RV

Matematické příklady zdarma. Sčítání, odečítání, násobení, dělení, pythagorova věta, první stupeň, druhý stupeň, základní škola, ZŠ, střední. Určete povrch původní I zvětšené krychle. 57. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník, jehož základna má délku a = 10 cm a phel při základně má velikost α = 40°20´. Vypočítejte objem tohoto hranolu, je-li obsah jeho pláště roven součtu obsahů jeho podstav Strana krychle (a) = průměr koule do krychle vepsané Převod obsahu nebo objemu koule na plášť, povrch nebo plochu. Vzorec koule, plocha čili plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu koule online. Vzoreček na výpočet koule. Odkazy. Koule - Wikin

Výpočet povrchu krychle a kvádru, Geometrie pro 4

krychle, kvádru, jehlanu, koule a dalších obrazců či těles. že pravidelný pětiúhelník má uritý obsah, i když neznáte vzorec Povrch krychle a kvádru. obvod obsah objem povrch lišta 9 Povrch tělesa je součtem obsahů všech stěn. Povrch krychle počítáme podle vzorce S = 6. a Povrch: S = Spláště + Sp1 + Sp2 Příklad: Vypočtěte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu , je-li hrana dolní podstavy 18 cm a hrana horní podstavy 15 cm. Stěnová výška je 9 cm. Řešení: a) Povrch S = Spláště + Sp1 + Sp2 S= + 4 + + = 18 15 9 2. 182 152 ( ). 1176cm2 Pro výpočet objemu potřebujeme znát.

Příklad: Hrana krychle 4 - příklad-úloha z matematiky (14523)Krychle, kvádr, hranol a válec – vyřešené příkladyPříklad: Dvě krychle - příklad-úloha z matematiky (10182

Řešené příklady: 1. Komolý rotační kužel má poloměry podstav a výšku v poměru 3 : 11 : 15 a povrch S 368Scm2. Vypočítejte jeho objem. Řešení: Obr. 1 Díky známému poměru poloměrů a výšky můžeme zapsat: v x r x r x 15 11 3 1 2 Dále víme, že S 1472Scm2. Povrch rotačního komolého kužele se vypočítá: [ (1 2. Povrch hranolů i válce se skládá z obsahů podstav a pláště, objem získáme jako součin obsahu podstavy a výšky. Kurz obsahuje 2 komentované příklady krok po kroku, 10 příkladů vyřešených a\(\nobreakspace\)10\(\nobreakspace\)příkladů k procvičení Elektronické učebnice zdarma Vzhledem k uzavření škol nabízíme učitelům i žákům poskytnutí 30denní licence kvybraným elektronickým učebnicím a pracovním sešitům ALTER zdarma. Učebnice lze spouštět na..

 • Kamarádka mě nutí.
 • Zátah na drogové dealery praha 2017.
 • Bitevní loď alabama.
 • Phantom cats.
 • Koncentrační tábory terezín.
 • Těstoviny s dýní.
 • Dětské pohádky knihy.
 • Počasí v roce 2010.
 • Tričko k 60 narozeninám.
 • Google fonty česky.
 • Langkawi beach.
 • Nádrž na dešťovou vodu polsko.
 • Ceske uvoyovkz.
 • Dvojí rozvody vody.
 • Římský kmín náhrada.
 • Pony creator online.
 • Velkoformátový tisk olomouc.
 • Lilie cibulkonosná prodej.
 • Karas cena.
 • Diabetes 2. stupně.
 • Zajímavosti roku 2001.
 • Operace tlustého střeva bez vývodu.
 • Bazény do země.
 • Botswana kolonie.
 • Svatební tradice svědek.
 • Krabičky na výrobky.
 • Tony jaa filmy.
 • Rosemary kennedy sourozenci.
 • Emilio estevez.
 • Žena v domácnosti vzp.
 • Synefrin.
 • Paddington zkouknito.
 • Genius scorpion k215 driver.
 • Parador showroom praha.
 • Jak zesvětlit černé vlasy.
 • Seborea kvasinky.
 • Neporazitelný 5.
 • Škrábání lína.
 • Čím kreslit portréty.
 • Doplňování interpunkce.
 • Zanet slepeho streva priznaky.