Home

Žlázový epitel

Epitelová tkáň - Wikipedi

 1. žlázový epitel Žlázový epitel
 2. referát: Epitel žlázový (Epitel žlázový) Žlázy tuboalveolární se skládají z tubulů, které se na koncích rozšiřují v polokulovité váčky
 3. 4.2.3 Epitel žlázový. Z mnoha druhů žlázového epitelu bude především uvedeno rozlišení žláz mucinózních a seriózních, neboť tvar jejich žlázových oddílů (alveoly nebo tubuly - obr. 15) nelze většinou určit bez studia sériových řezů. V preparátech barvených přehledně např
 4. Žlázový epitel se skládá z buněk, které z vnitřního prostředí, tedy krve a tkáňového moku, dovedou vybírat určité látky, tyto ve svém těle nejrůznějším způsobem zpracovávat a vydávat je jako konečné produkty

Žlázový epitel - má sekreční funkci, podílí se na stavbě endokrinních a exokrinních žláz: endokrinní (hormonální) žlázy - látka se specifickým účinkem produkována těmito žlázami je vyměšována přímo do krve nebo mezibuněčných prostor stejné či okolních tkání;. žlázový; Krycí epitel je specializovaná tkáň, sloužící ke krytí povrchů a vystýlání dutin lidského těla. Chrání vnější a vnitřní povrch těla a orgánů, je velmi odolný vůči mechanickým, tepelných a chemických vlivům. Žlázový epitel tvoří funkční základ žláz. Skládá se z buněk schopných přijímat.

Žlázový epitel (URL 9) Žlázy podle sekrece (extruze)- apokrynní: výměšek odchází s částí cytoplazmy apikálního pólu buňky (pulsace buňky podle sekrečního cyklu - mléčná žláza),- mezokrynní: (ekkrynní) - drobnými kanálky: a) aktivním transportem - (sekrece žaludeční šťávy tzv. krycích buněk). - slouží buď jako výstelka, žlázový epitel, nebo resorpční buňky - žlázové buňky jsou buď roztroušené, nebo se shlukují a tvoří váčky a trubičky - šťávy, které produkují mají buď funkci (sekrety), nebo jsou to odpadní produkty (exkrety) - některé žlázy jsou bez vývodu, nebo s vnitřní sekrecí.

Žlázový epitel, obvykle vložený do vazivového pouzdra, tvoří funkční základ žláz. Exkreční žlázy vylučují odpadové látky (moč, pot apod.) a sekreční žlázy odevzdávají své produkty (obvykle bílkovinné povahy) do orgánových dutin (např. žaludeční šťávu) žlázový epitel je tvořen buňkami, které jsou specializované k produkci látek - sekreci, sekret může být vylučován na povrch epitelu - exokrinní sekrece a nebo do krevního oběhu - endokrinní sekrece; různě formované žlázové epitely tvoří slinnou žlázu, potní žlázy, mléčné žlázy nebo celé žlázové. Žlázový epitel je pod-kladem žláz, které vylučují sekrety (např. žaludeční šťávy) nebo exkre-ty (pot, moč). Sekreční epitel vytváří například slinné žlázy (enzymy, voda) Epitelové (funkční) buňky tkáně (například sliznice, žlázový epitel) jsou odděleny od podpůrné části (vazivo, cévy, nervy atd.) nebuněčnou vrstvou - bazální membránou. Karcinom v počátečním stádiu, který je omezen jen na epitel a nepřekračuje bazální membránu, je označován jako carcinoma in situ. Nádorové buňky dosud nemohly proniknout do..

Epitel žlázový - referát - Seminárky, referáty, maturitní

 1. Adenom je nezhoubný nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu)., Zhoubný nádor je adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca). Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá..
 2. árky, referáty, skripta, mat. otázk
 3. Epitel (z gr. epi - na, nad a thelys - mäkký; iné názvy: epitelové tkanivo, výstelka, výstelkové tkanivo, krycie tkanivo) je jeden zo základných typov tkaniva.Vystiela vonkajší a vnútorný povrch tela, telové a orgánové dutiny. Jeho bunky ležia tesne vedľa seba, medzi nimi je len veľmi málo medzibunkovej hmoty.. Bunky epitelov majú polárnu orientáciu

Žlázový epitel: je sestaven z buněk schopných přijímat urité láky, zpracovávat je a vytvořený produkt vyluovat a) jednobun þné žlázy:_____. 1. Epitel krycí - chrání hlouběji uložené tkáně před škodlivými mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy. 2. Epitel řasinkový - má krycí funkci, na řasinky se přichytávají částice, které jsou z těla odváděny. 3. Epitel žlázový - vytváří žlázy, které produkují specifické látky

4.2.3 Epitel žlázový - Masaryk Universit

Žlázový epitel je obvykle pravidelný bez atypií. Často nacházíme perineurální šíření nádoru. Tento tumor je velmi vzácný, jeho diagnóza je obtížná a v diferenciální diagnóze je nutno zvážit většinu reaktivních lézí cervixu. Prognóza tohoto typu mucinózního karcinomu je špatná a odráží i výše zmíněné. Buňky leží těsně u sebe v jedné (jednovrstevný epitel) nebo více vrstvách (mnohovrstevný epitel). Řasinkový epitel - sliznice v dutině nosní, buňky s dlouhými brvami (řasinkami). Žlázový epitel - buňky schopny produkovat a vyměšovat různé látky (např. v žaludku) Žlázový epitel 3 fáce produkce produktu: 1. Ingesce 2. Syntéza 3. Extruze. Respirační epitel ve formě.

Praktické cvičení 2: Žlázový epitel. Praktické cvičení 3: Vaziva, chrupavky. Praktické cvičení 4: Kost, osifikace. Praktické cvičení 6: Nervová tkáň. Praktické cvičení 8: Histologické techniky. Praktické cvičení 10: Lymfatický systém. Praktické cvičení 11: Dýchací systém. E-KURZY - Histologie a embryologie I Žlázový epitel - exokrinní žlázy. 22.Žlázový epitel - serózní žláza - pankreas. 23.Žlázový epitel - vylučování sekretu - extruze. 24

4 Epitelová tkáň - Masaryk Universit

 1. epithelium amnioticum - epitel amniový, jednovrstevný izoprizmatický až plochý epitel, vystýlající amniový váček a kryjící pupečník a fetální část placenty epithelium perineurale - epitel perineurální, souvislá vrstva plochých buněk na povrchu perineuria, provázející nervy při jejich větvení až k jejich zakončen
 2. Praktické cvičení 2: Žlázový epitel. Kurz je určen pro samostudium preparátů kožních a slinných žláz. Teacher: Jaroslav Mokr.
 3. Klíčová slova: Epitel, Krycí epitel, Žlázový epitel citace: Čedíková Miroslava: Epitelová tkáň pro praktická cvičení. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] , [cit. 22
 4. Histologicky jde o cylindrický žlázový epitel, který přechází na čípku v mnohovrstevný, dlaždicový epitel. sliznice šedorůžová z cilindrického epitelu s řasinkami - kmitají k ostiu uter
 5. - žlázový - zárodečný - pigmentový - žlázový epitel - schopnost sekrece => tvoří žlázy žlázy - exokrinní - mají vývody, produkty vedeny až na místo určení endokrinní - nemají vývody, výměšky vstřebávány do krve.

Buňky epitelu jsou polarizovány, podle tvaru se rozlišuje epitel na plochý (např. pokožka), kubický nebo cylindrický (např. výstelka střeva), podle funkce epitel krycí, žlázový, resorpční (sliznice střeva), respirační (plicní váčky), trámčitý (v játrech) nebo zárodečný (např. v kanálcích varlete) žlázový epitel - tvoří funkční základ žláz s vnitřní i vnější sekrecí resorpční epitel - tvoří vnitřní povrch dutých orgánů smyslový epitel - tvoří sítnici, sluchové buňk

Epitely - EDUCAnet Ostrav

Epitel - WikiSkript

dlaždicový epitel dlaždicobuněčný papilom fibroepitelový papilom spinocelulární karcinom bazocelulární karcinom (bazaliom) přechodní epitel papilom uroteliální papilom uroteliální invertovaný papilární uroteliální karcinom karcinom uroteliální invazivní žlázový epitel adenom (tubulární, vilózní Endometriální povrchový a žlázový epitel úzce kooperují při uplatnění vlivu progesteronu se stromatem endometria (2). Mifepriston (RU486) je 11 beta-dimethyl--amino-fenyl derivát norethindronu (obrázek 1) s vysokou afinitou k progesteronovým a gluko-kortikoidovým receptorům. Vazba na recepto žlázový epitel: buňky na povrch tkáně produkují určitou látku (například trávicí šťávy, hormony, pot, mateřské mléko ap.) řasinkový epitel: obsahuje na povrchu brvy, jejichž pohyb zajišťuje pomalý transport určitých částic po povrchu epitelu, například uvnitř dýchacích cest (transport hlenu

Žlázový epitel vytvářejí jednak žlázy, jednak jednotlivé buňky ve sliznici. Nadledviny se skládají z kůry a dřeně a jsou významné tvorbou celé řady hormonů. Kůra produkuje glukokortikoidy a mineralokortikoidy obsahující děložní žlázový epitel, zařadil me-zi sarkomy. Později se endometriózou zabýval kanadsko-americký gynekolog Thomas Culen, který v roce 1896 popsal tzv. adenomyom a vy-pracoval nozologický popis nemoci. Výzkumu onemocnění zasvětil svou odbornou kariéru John Sampson, profesor gynekologie v Ne Epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel. Pojivová tkáň Obecná stavba pojivové tkáně, vláknitá a amorfní složka mezibuněčné hmoty, buňky pojivové tkáně. Vazivo, typy vaziva. Obecná stavba chrupavky, typy chrupavky Epitel vrstevnatý kubický až cylindrický (vývody podjazykové slinné žlázy a mléčné žlázy) 8. Epitel přechodný (močovod savce) Epitely speciální funkční 9. Epitel kutikulární (pokožka žížaly) 10. Epitel smyslový (sítnice komorového oka) 11. Epitel žlázový (podjazyková slinná žláza) 3 Štítná žláza 1 - žlázový epitel jednovrstevný, kubický až cylindrický 2 - koloid obsahující hormony štítné žlázy Originální velikost. Imunitní systém: lymfatická uzlina . Lymfatická uzlina 1 - vazivové pouzdro 2 - aferentní lymfatická céva 3 - marginální sinus 4 - lymfatický folikul obsahující B.

Video: HISTOLOGIE - nauka o tkáníc

Žlázový epitel je sestaven z buněk schopných přijímat látky zpracovávat je a vytvořený produkt vylučovat. Je tvořen třemi typy žláz: Je tvořen třemi typy žláz: a) e xkreční žlázy - vylučují odpadkové látky (moč, pot apod. 13. Žlázový epitel: 14. Varle - příčný řez . Na přání je možno sestavit velkou sadu, která obsahuje celkem 140 kusů - 14 kusů od každého druhu, viz ceník : Mikropreparáty: Botanika č.1: Botanika č.2: Zoologie: Anatomie, histologie člověka a savců. - EKTODERM - epitel krycí a žlázový stomodea a proktodea - MEZENCHYM - obklopuje celý základ trávicí trubice - vazivo, cévy, hladká svalovina (ze splanchnického mezenchymu) a kosterní svalovina (z mezenchymu kaud. faryngových oblouků) - objevuje se 15.den během gastrulace jako derivát primitivního proužk V žaludku a ve střevě se nachází jednovrstevný cylindrický epitellázový nebo resorpční). Vlastní list sliznice je složen z řídkého kolagenního a retikulárního vaziva, v kterém se nachází krevní a mízní kapiláry a nervová vlákna. Dále se v této vrstvě nachází žlázy, mízní uzlíky a hladkosvalové buňky

Trávicí soustava :: Lidské těl

Základy Funkční Anatomie Člověk

Epitelová tkáň. Epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel. Pojivová tkáň. Obecná stavba pojivové tkáně, vláknitá a amorfní složka mezibuněčné hmoty, buňky pojivové tkáně. Vazivo, typy vaziva. Obecná stavba chrupavky, typy chrupavky Výstelkové - chrání vnitřek tělesných orgánů. Žlazové - velké buňky hruškovitého nebo pohárkovitého tvaru: sekrety - užitek v dutině ústní inkrety - hormony exkrety - moč, pot Typy epitelů - smyslový epitel (žlázový) Vyvíjejí se z krycího epitelu (modré buňky)

Histologie. Dlaždicovitý epitel dutiny ústní; He-La buňky (člověk), gallocyanin; Vícevrstevný, dlaždicovitý, nerohovatějící epitel; Vícevrstevný. Velká speciální sada, 100 preparátů (barvení většinou hematoxylinem/eosinem) - Tkáň - Dlaždicový epitel z ústní sliznice člověka, izolované buňky - Vícevrstvý, nezrohovatělý dlaždicový epitel v řezu jícnem - Jednovrstvý cylindrický epitel v řezu kanálky ledvin člověka - Jednovrstvý řasinkový epitel v řezu vejcovody člověka - Jednovrstvý kubický epitel v. Dělení dle funkce: 2. žlázový epitel Schopný přijímat látky, zpracovávat je a vytvářet produkt, který vylučuje Je obvykle vložen do vazivového pouzdra Základ žláz Exkreční žlázy - exkrety - na povrch- pot Sekreční žlázy - sekrety - dovnitř orgánu - žaludeční šťáva Inkreční žlázy - inkrety. Žlázový epitel měl často inaktivní vzhled, žlázky byly lemovány jednou řadou buněk kubického nebo nízce cylindrického tvaru, bez známek stratifikace jader. Především v epitelu vystýlajícím cysticky dilatované žlázky může být pozorována také řasinková metaplazie

Žlázový epitel je vyhlazený a papily vzácné. U 60 % pacientek starších 50 let bývá transformační zóna retrahována do endocervixu. Popsané změny lze zvrátit krátkodobou aplikací estrogenů (estrogenní a gestagenní receptory buněk cervikálního epitelu) Epitelová tkáň epitelové buňky, specializace buněčných povrchů, klasifikace epitelů, žlázový epitel. Pojivová tkáň obecná stavba pojivové tkáně, vazivo, chrupavka, kost Žlázový epitel; Arterie sval. typu - příčný řez; Varle (testis) Recenze produktu. Buďte první a napište svůj názor! * * * * Další produkty v kategorii. Mikroskopické preparáty - Botanika č.1. 1 452 Kč. 2. Žlázový epitel: benigní nádory ze žlázového epitelu se nazývají. ADENOMY: vznikají ve žlázách a napodobují strukturu žlázy, ze které vychází. Podle mikroskopického uspořádání žlázového epitelu rozlišujeme různé typy adenomů: např. a) Tubulární adenom: napodobuje strukturu tubulární tedy trubicovité žlázky

Histologicky se jednalo o fragmenty z oblasti přechodu cylindrického a dlaždicobuněčného epitelu vykazujícího lehký stupeň chronického zánětu, žlázový epitel bohatý na pohárkovité buňky s hyperplastickými foveolami bez známek intestinální metaplazie Vedoucí ústavu / Head of the Department. as. MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. Adresa / Address. Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5. Kontakty / Contact. Tel.: 257296252, E. Kůže = cutis (ř.derma) • nejtěžší orgán v těle - 16 % hmotnosti, 1,2-2,3m2 • pokožka (epidermis)• škára (corium, dermis) = slovensky zamša • podkoží (tela subcutanea; subcutis; hypodermis)- nepatří ke kůži jako orgán Sliznice - žlázový epitel vylučující mukus (střeva, dýchací soustava) jednovrstevný cylindrický, řasinkový epitel v dýchacích cestách jednovrstevný cylindrický, epitel v tenkém střevu hlenotvorné buňky vícevrstevný, dlaždicový, rohovějící epitel kerati

Téma/žánr: histologie, Počet stran: 558, Cena: 1900 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: Galé močové trubice → žlázový epitel -obdobně se vyvíjí i glandulae bulbourethrales • výběžky do okolního mezenchymu → okolní vazivo a hladká svalovina ploténku (lamella vaginalis) → epitel -proliferací se prodlužuje a od 11. týdne luminizuj krycí fukce, výstelkový epitel, žlázový epitel produkující sekrety a exkrety. Resorpční epitel - vstřebávání, zřasen v klky a mikroklky. podslizniční vazivo = submukóza prostoupeno krevními a mízními cévami, vegetativními nervy svalovina-vnitřní - okružní - peristaltické pohyb Žlázový epitel je výstelkou četných tubulárních žlázových krypt. Nepodléhá cyklické deskvamaci jako endometrium. Linie setkání obou epitelů cervixu (skvamokolumnární junkce)sleduje embryonálně danou distribuci,dynamicky se posouvá v závislosti na věku,hladině estrogenů,porodním traumatu i v graviditě produkuje látky (žlázový epitel) resorbuje látky (epitelové resorbční buňky) žlázové buňky - roztroušeny v epitelu nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrstev -žlázy bez vývodu nebo žlázy s vnitřní sekrecí. produkty žláz - sekrety, odpadní produkty - exkrety 2. podslizniční vaziv

Trávicí soustava :: Lidské tělo

1. sliznice: funkce - vystýlá trávicí trubici a produkuje určité látky (žlázový epitel) resorbuje určité látky (epitelové resorbční buňky) žlázové buňky - roztroušeny v epitelu nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrstev a tvoří trubičky nebo váčky - vznikají žlázy bez vývodu nebo žláz - povrch tvoří epitel, který je pouhou výstelkou, nebo epitelovými buňkami, které produkují určité látky (žlázový epitel), nebo epitelové resorpční buňky - žlázové buňky - roztroušené v epitelu nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrstev -> trubičky nebo váčky - šťáva - určitá funkce - sekret

Trámčitý epitel -jaterní lalůčky, některé endokrinnížlázy Retikulární epitel -brzlík Rozdělení epitelů podle funkce: krycí epitel -pokožka; řasinkový epitel -dýchací cesty, vejcovody; žlázový) epitel -jednobuněčné nebo mnohobuněčnéžlázy; resorpční epitel -výstelka tenkého střeva V části transformační zóny je povrchový a místy i žlázový epitel stržený a v zachovalé bazální části termicky poškozený a v těchto místech nelze případné dysplastické změn hodnotit. Subepiteliálně v transformační zóně chronická cervicitida s hemoragiemi. V endocervixu hyperplazie rezervních buněk, ovulóza. 2 1. dobře diferencovaný (dobře rozeznatelný žlázový epitel, malignita se diagnostikuje jen na základě patologických mitos a buněčné pleiomorfie) 2. přechodný typ 3. nediferencovaný - anaplastický typ, při kterém je už žlázový epitel nerozeznatelný, nahrazený maligním infiltrátem epitel • tkáň složená z buněk, naléhajících těsně na sebe • podle tvaru: • plochý, cylindrický, kubický • podle počtu vrstev: jedno- a vícevrstevnatý • podle funkce: • krycí a výstelkový - chrání vnitřní a vnější povrch těla a orgánů (tvoří kůži, vnitřní stěny org.

PPT - Stavební a funkční hierarchie tkáníEpitely

Živočišné tkáně - Biologie - Maturitní otázk

žlázový epitel. je tvořen buňkami, které jsou specializované k produkci látek - sekreci, sekret může být vylučován na povrch epitelu - exokrinní sekrece a nebo do krevního oběhu - endokrinní sekrece epitel trávicí trubice epitel žlázový 4. Charakterizujte epitely: Stavba - Funkce - Rozdělení - 5. Čím se odlišují pojiva od epitelů? Jaké znáte typy pojiv? _____ _____ 6. Ústrojnou pružnou látkou kostní hmoty je: a) kolagen b) fibrin c) fosforečnan vápenatý d) osein . Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55.

carcinoma in situ / invazivní karcinom » Linkos

žlázový epitel, žlázový parenchym. Synonyma: žlázový. glandulární, žlázový, žlázovit Vzhledem k faktu, že incidence adenokarcinomu postihující žlázový epitel kanálu děložního hrdla stoupá a tento typ nádorového onemocnění postihuje mnohem mladší ženskou populaci než dlaždičobuněčný karcinom, je velice důležité aby vakcinace u mladých dívek proběhla v co nejranějším věku (ideální je 15. rok) Epitel z těchto nádorů prizmatických, Někdy přechod. Papillate (papilární) adenom - Nádor, při které je žlázový epitel lumen napadne rakovinu papily nebo cystické dutin. V některých případech, epiteliální pupeny klíčit kapsle a za předpokladu, na povrch nádoru V případě silného zánětu, nebo ruptury některých cyst se může objevit dlaždicová metaplázie, která indikuje možnost mukoepidermoidního karcinomu ( mucinózní pozadí, žlázový a dlaždicový epitel!)FNAB této léze ukazuje jasně, jaký cytologický obraz je třeba předvídat na podkladě znalosti histologie: poměr. kových buněk - nazývá se cylindrický žlázový epitel. Povrch čípku a pochvy je pak krytý epitelem z dlaždicových buněk, které jsou uloženy v mnoha vrstvách na sobě. Směrem k povrchu se buňky oplošťují a tvoří tak povrch, který je vysoce odolný vůči mechanickému poškození i vůči infekci

adenom, adenokarcinom » Linkos

99% slinivkové tkáně tvoří exokrinní žlázový epitel, který vylučuje trávicí šťávy do slinivkového kanálku a odtud se dostávají do tenkého střeva 1% oblast s endokrinní funkcí 1 milion buněčných shluků Langerhansovy ostrůvky s ααααa βββbuňkam - produkuje určité látky (žlázový epitel) - resorbuje určité látky (epitelové resorbční buňky) - žlázové buňky - roztroušeny v epitelu nebo se sdružují a vchlipují do hlubších vrtev a tvoří trubičky nebo váčky - vznikají žlázy bez vývodu nebo žlázy s vnitřní sekrecí.

Epitel - Wikipédi

Plošný epitel Jednovrstevný plochý epitel Jednovrstevný kubický epitel Jednovrstevný cylindrický epitel Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami Vícevrstevný dlaždicový epitel Vv. dlažd. rohovějící epitel Přechodní epitel Trámčitý epitel Retikulární epitel Klasifikace epitelů podle funkce Žlázový epitel Typy žlá Epitel je neustále obměňován, je zde vysoký podíl regenerace. Všechny epitelové buňky mají polarizovanou strukturu, avšak funkně i tvarově se od sebe povrchy jednotlivých buněk liší. Tato tkáň se dále rozlišuje na epitel krycí, žlázový, resorpþní, respiraþní, svalový a smyslový. Krycí epitel se rozděluje podle tvar • epitel krycí nebo výstelkový - převážně ochranný význam, kryje povrch nebo vystýlá dutiny • epitel řasinkový - řasinky svým pohybem usnadňují posun hlenu se zachycenými částicemi • epitel žlázový - buňky majíschopnost produkovat, vyměšovat specifickélátky. Žlázy vyměšujílátky na volný povrch. Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Tkáně jsou základními stavebními složkami živočišného těla. Jejich studiem se zabývá h

ELU

Podle funkce se dělí na epitel krycí, žlázový (jeho buňky vylučují různé výměšky a sekrety, například hlen, který zvlhčuje sliznici), epitel resorpční (pokrývá sliznici střeva; jeho buňky umožňují vstřebávání živin), epitel respirační (tvoří například stěnu alveolů, plicních váčků neboli sklípků. Žlázový epitel je tvořen buňkami specializovanými k tvorbě sekretu, jeho uskladnění ve formě sekrečních granul a následnému vyloučení do extracelulárního prostoru. Žlázy mohou být jednobuněčné, tedy v podobě jednotlivých buněk roztroušených v krycím epitelu.. Atypie.ch regroupe articles sur la créations d'habits

FOTOATLAS - Obecná zoologie - Katedra biologie FPE ZČU v Plzni

Léze žlázového epitelu cervixu proLékaře

Test z Tkáně. (krycí a výstelková)má málo mezibuněčné hmoty,skládá se z buněk,které jsou k sobě těsně přiřazeny, nemá vlastní cévní zásobení a kryje povrch orgánů a vystýlá vnitřek dutých orgánů Vědní obory biologie člověka; Buňky, tkáně; Kmenové buňky; Epitely (Základní typy epitelů, žlázový epitel); Pojiva; Kostra; Stavba kosti (Kostní tkáň); Základní typy kostí a jejich vývoj; Spojení kostí (Spojení plynulé, spojení dotykem - kloub); Onemocnění páteře a úrazy na kostře (Zlomeniny, Bechtěrevova choroba); Svalstv

žlázový epitel : bu ňky na povrch tkán ě produkují ur čitou látku (nap ř. trávicí š ťávy, hormony, pot, mate řské mléko ap.) řasinkový epitel: obsahuje na povrchu brvy, jejichž pohyb zajiš ťuje pomalý transport ur čitých části krycí epitel. pouhý pokryv orgánu. resorpční (vstřebávací) epitel. výběžky (tzv. mikroklky),zvětšují vstřebávací povrch. např. vnitřní povrch tenkého střeva. žlázový epitel. produkce určité látky. např. trávicí šťávy, hormony, pot,mateřské mléko. Kliknutím na šedý rámeček odkryjete odpověď! Uveď př. Žlázový epitel Transport látek pes epitel Obnova epitelových bunk. Pehled klíových pojm % Test znalostí. vystýlá vnitřek trávící trubice (epitel) vlhká, slizká => zvlhčována sekrety drobných slizničních žláz. zamezuje vstupu mikroorganismů. žlázový (sekreční) epitel - v některých orgánech, tvoří šťávy (sekrety) vstřebávací (resobční epitel) povrch sliznice Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 eské Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Eminem referát.
 • Cimbálová kapela brno.
 • Nerezový sprchový kout.
 • Callum turner.
 • Starý pc zdroj.
 • Samolepící folie do interieru auta.
 • Diy jezirko.
 • Doplnky provence.
 • The bling ring 2013.
 • Alokázie skvrny na listech.
 • Ekonomické vysoké školy v čr.
 • Deka mikroplyš zelená.
 • Sv vojtěch patron.
 • Sony rx100 test.
 • Fifa 16 xbox one.
 • La macumba music latino bar.
 • Zeleninové saláty s kuřecím masem.
 • Chodské koláče video.
 • Boeing 787 9 dreamliner.
 • Hugh hefner children.
 • Forint 10.
 • Kovářské polotovary jihlava.
 • Db.de fahrplan.
 • Eosinofilní komplex u koček.
 • Absces v bartholiniho žláze.
 • Hlídání psů české budějovice.
 • Ford mustang 3.7 v6 zrychlení.
 • Crystal meths.
 • Value added tax.
 • Bar panda brno.
 • Opravná sada velux.
 • Jak resetovat android do továrního nastavení.
 • Choroby prasat.
 • Letní kalhoty pánské.
 • Horká čokoláda van houten.
 • Kdy dozrávají pomeranče ve španělsku.
 • All eyez on me cz titulky online.
 • Přířez dřeva praha.
 • Stauffenberg atentát.
 • Expendables postradatelní 3.
 • Cypřišový olej heureka.