Home

A4006 národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace Národní registr zdrav. pracovníků < Back. Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků a vzdělávání formou kreditního systému se k 1. 9. 2017 zrušila. Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a vzdělávání formou kreditního systému se zrušily pro VŠECHNY nelékařské zdravotnické pracovníky Uživatelská příručka Národní registr zdravotnických pracovníků 8 / 64 3 ÚVOD 3.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGISTRU NR-ZP Národní registr zdravotnických pracovníků je zřízen podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen NRZP) podle přechodných ustanovení zákona č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejic Přehled nelékařských zdravotnických pracovníků evidovaných v NR-ZP k 22. 10. 2019 Zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP), stav k 22. 10. 2019 0% 20% 40% 60% 80% 100 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR nebo Ústav) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. bře Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 8. 10. 2020 v NCO NZO Brno. 02.10.2020 Kurz první pomoci NCO NZO. 10.08.2020 ZAŘAZOVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZAPOČTENÍ JEHO ČÁSTI. 16.06.2020 zobrazit více aktualit Tento registr bude veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce a jejich data narození. 2) Národní registr zdravotnických pracovníků podle § 76 a násl. zákona. Do tohoto registr

Úvod - Národní registr poskytovatelů zdravotních služe

Národní registr zdravotnických pracovníků je legislativně ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), § 76 a § 77, ve znění pozdějších předpisů Zdroj: Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP), stav k 22. 10. 2019 Vzdělávací / uznávací insttuce - obor studia Počet Podíl 1) VŠ celkem - Zdravotnický záchranář (5345R021) 167 53,4 % Vvsoká škola zdravotnická o.p.s., Praha 51 16,3 % Univerzita Pardubice 31 9,9 % České vvsoké učení technické v Praze 25 8,0 Registr zdravotnických prostředků Účel Pro zajištění poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky je vedena registrace právnických a fyzických osob, registrace zdravotnických prostředků, hlášení nežádoucích příhod, hlášení o klinických zkouškách a registrace. b) U ostatních zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání osvědčení po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání: 1. doklady uvedené v písmenu a) 2. doklady o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu.

Registr zdravotnických prostředků Dne 1. 5. 2015 byl spuštěn nový Registr zdravotnických prostředků (dále jen RZPRO).Tento registr je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky Registr zdravotnických pracovníků. Registr zdravotnických pracovníků byl vyřazen z provozu a na jeho místo byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen NRZP). Více informací k tomu registru je k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zde Dnem 1.9.2018 je ukončena činnost Registru zdravotnických pracovníků na NCONZO včetně původní informační telefonické i emailové linky a on-line náhledu. Úlohu původního registru přebírá nový Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP), ve kterém jsou kromě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů evidování. Nově byl zprovozněn Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost do NRPZS předávat údaje. Tato povinnost vyplývá z ust. § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění.

Pro veřejnost - Národní registr poskytovatelů zdravotních

Národní registr zdrav

Ústav zdravotnických informací a statistiky Ústav zdravotnických informací a statistiky R byl zízen v roce 1960. Je organizaní složkou státu, zizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. editelem ústavu je aktuálně Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Národní zdravotnický informaní systém (dále jen ČNZISČ) je definován vzákoně . 372/2011 Sb., o zdravotních službách Údaje v Registru zdravotnických pracovníků. V průběhu měsíce září roku 2017 bude zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen NRZP) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o.

Tato stránka představuje reportingové nástroje a aktuální datový servis ve významných oblastech psychiatrické péče, který vznikl spojením datové základny Národního zdravotnického informačního systému (Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, Národní registr hrazených zdravotních služeb a dalších registrů)

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovník

 1. pracovníků (NR-ZP) Národní registr zdravotnických
 2. Registrace a vstup do registrů NZIS - ÚZIS Č
 3. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na
 4. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských

Export do Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP

 1. Registr zdravotnických prostředků ÚZIS Č
 2. Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků po 1
 3. Registr zdravotnických prostředk
 4. Registrace - výkon povolání bez odborného dohled
 5. Od září ukončena činnost Registru zdravotnických
 6. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Odbor
 7. 147/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb ..

Národní zdravotnický informační systém - Wikipedi

 1. Vzniknou nové zdravotní registry, návrh zákona je v
 2. Registr odborníků - Nabízíme Asociace poskytovatelů
 3. Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - FOPT

 1. Národní portál psychiatrické péče Informační systém
 2. Ministerstvo vnitra otevřelo již druhý obchod se zajištěnou elektronikou
 3. Příprava Klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni WORKSHOP

Národní pochod

 1. REKALMA: Terezín - město změny / Partner Litoměřicka24
 2. Šance na vzdělání - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
 3. Digitální gramotnost a informatické myšlení příprava revize RVP - Daniela Růžičková
 4. Národní kulatý stůl o vědní politice
 5. Konzultačky 03 - Kdo ve veřejné správě vydává předpisy (ve světle Ústavy)?
 6. 18. celostátní archivní konference, Elektronická spisová služba – konec archivnictví?
 7. Konference Digitalizace a robotizace: budoucnost zemědělství - Vladimír Pikora
 • Jeden svět bellingcat.
 • Hry ke stažení zdarma česky plná verze.
 • Rajecke teplice silvester.
 • Delonghi youtube.
 • Crassula argentea.
 • Vojtěch machuta ulice.
 • Kdy se zdají sny.
 • Assassins creed 3 remastered čeština.
 • Pc nepodporuje miracast.
 • Lineární programování grafické řešení.
 • Mockingbird kniha.
 • Sadio mané.
 • Prasklý displej huawei.
 • Strongylida.
 • Dispozice panelového bytu 2 1.
 • Co způsobuje hemangiom na játrech.
 • Do jaké částky se neplatí daň z příjmu.
 • Ctek mxs5.
 • Kufrik do porodnice.
 • Jedlý papír hranatý.
 • Umělé denní světlo.
 • Chance vysledky.
 • Šídla druhy.
 • Rebarbora kolac.
 • Dokument stále spolu rodina mlčochova.
 • Architekti rodinných domů praha.
 • Pleurodeles waltl.
 • Chia semínka účinky.
 • Dron video.
 • Kosmické setkání venuše a jupiter.
 • Asko nábytek leták.
 • Omluvný dopis vzor.
 • Joga 1 čakra.
 • Exotičtí brouci.
 • Oromotoricka cviceni.
 • Archivace ubytovací knihy.
 • Nezajem partnerky.
 • Koupani po jidle.
 • Zlata mince 2019.
 • Trener u20.
 • Deftones change.